بایگانی برچسب: موضوعات پرداخته شده روی تمبر

تمبر در دانشنامه جهان اسلام

[این مقاله از دانشنامه جهان اسلام استخراج شده و با توجه به عدم دسترسی به تصاویر، آنجایی از متن که به تصاویر اشاره کرده است ویرایش شده تا خواننده با احساس بهتری به مطالعه بپردازد] تمبر تمبر به برگه‌ای دارای اعتبار مالی را گویند و عنوان تمبر از عناوین جدید است. تَمْبْر، علامت یا قطعۀ […]

نیاز به راهنمایی دارید؟