۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش بزرگ – عجمان ۱۹۷۱

سری تمبر شش قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ عجمان با موضوع جشن‌های ۲۵۰۰ ساله با شماره کاتالوگ AEA197101

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟