۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش – رومانی ۱۹۷۱

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ رومانی با موضوع جشن‌های ۲۵۰۰ ساله با شماره کاتالوگ RO197101

پاک کردن
جشن‌های ۲۵۰۰ ساله
۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش – رومانی ۱۹۷۱
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟