۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش بزرگ – اردن ۱۹۷۳

سری تمبر چهار قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ اردن با موضوع جشن‌های ۲۵۰۰ ساله با شماره کاتالوگ JO197301

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟