۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران – عجمان ۱۹۷۱

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر طلایی – شماره راهنما AEA197101

نیاز به راهنمایی دارید؟