۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [بدون دندانه] – عجمان ۱۹۷۱

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر طلایی – شماره راهنما AEA197101I

نیاز به راهنمایی دارید؟