۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [سونیرشیت] – عجمان ۱۹۷۱

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر طلایی – شماره راهنما AEA197101S

نیاز به راهنمایی دارید؟