۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [بدون دندانه] – ام‌القیوین ۱۹۷۲

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله – شماره راهنما AEU197202I

نیاز به راهنمایی دارید؟