گنجینه کتابخانه برلین – آلمان شرقی ۱۹۹۰

۲۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر چهار قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ آلمان شرقی با تصویر کتاب خسرو و شیرین با شماره کاتالوگ DDR199001

صاف
گنجینه کتابخانه برلین – آلمان شرقی ۱۹۹۰