گل‌ها – کره‌شمالی ۱۹۸۵

سری تمبر سه قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ کره شمالی با تصویر گل نگون‌سار ایرانی با شماره کاتالوگ KRN198501

Open chat