گل‌های بهاری – شوروی ۱۹۸۳

۱۰۰,۰۰۰ریال۳۸۰,۰۰۰ریال

سری تمبر پنج قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر گل نگون‌سار ایرانی با شماره کاتالوگ SU198303

صاف
گل‌های بهاری – شوروی ۱۹۸۳