پنجمین کنوانسیون بین‌المللی فرش مشرق‌زمین – اتریش ۱۹۸۶

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ اتریش با نقش فرش شکارگاه مربوط به فرش شکارگاه وین با شماره کاتالوگ AT198601

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟