کمال‌الدین بهزاد – ازبکستان ۱۹۹۸

۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ ازبکستان با تصویر اثری از کمال‌الدین بهزاد با شماره کاتالوگ UZ199801

صاف
کمال‌الدین بهزاد – ازبکستان ۱۹۹۸