کلکسیون هنر موزه آرمیتاژ – شوروی 1966

سری تمبر پنج قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر بلور کوشن ایرانی به شماره کاتالوگ SU196602

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟