کشف قاره آمریکا – کیتس و نویس 1970

سری تمبر شانزده قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ سنت کیتس و نویس با تصویر اسطرلاب ایرانی به شماره کاتالوگ KN197001

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟