کرونا؛ ما در کنار هم هستیم – سازمان ملل ۲۰۲۰

ذکر عبارت فارسی “تشکر از شما” – شماره راهنما UNV202001

نیاز به راهنمایی دارید؟