پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹

۱۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ ولتای علیا با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ VP196901

صاف
پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹