پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ ولتای علیا با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ VP196901

پاک کردن
پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟