پرچم کشورهای عضو سازمان ملل – سازمان ملل ۱۹۸۸

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران – شماره راهنما UNN198801

نیاز به راهنمایی دارید؟