پرچم کشورهای عضو سازمان ملل – سازمان ملل ۱۹۸۸

سری تمبر شانزده قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ سازمان ملل متحد دفتر نیویورک با تصویر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با شماره کاتالوگ UNN198801

Open chat