پرچم کشورهای عضو سازمان ملل – سازمان ملل ۱۹۸۸

سری تمبر شانزده قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ سازمان ملل متحد دفتر نیویورک با تصویر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با شماره کاتالوگ UNN198801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟