{پاکت مهر روز} شیرها مشترک ایران و کره‌جنوبی – کره جنوبی ۲۰۱۸

پاکت مهر روز سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ کره‌جنوبی با تصویر ریتون شیر بالدار – شماره راهنما KRS201801

در انبار موجود نیست