پادشاهان جهان – لیبریا ۲۰۰۰

مینی‌شیت مرتبط با ایران چاپ لیبریا با تصویر و ذکر نام نادر شاه افشار با شماره کاتالوگ LR200001