هنر معماری مشترک ایران و چین – چین ۲۰۰۳

۵۰,۰۰۰ریال۱۸۰,۰۰۰ریال

سری تمبر دو قطعه‌ای مشترک با ایران چاپ چین با تصویر مسجد شیخ لطف الله اصفهان با شماره کاتالوگ CN200301

صاف
هنر معماری مشترک ایران و چین – چین ۲۰۰۳