هزاره قرن بیستم – پالائو ۲۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰ریال

سونیرشیت مرتبط با ایران چاپ پالائو با ذکر نام سلمان رشدی ملعون و حکم ارتداد او در ایران با شماره کاتالوگ PW200001

موجود در انبار

هزاره قرن بیستم – پالائو ۲۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰ریال