نقاشی‌های میکل آنژ بر روی سقف کلیسای سیستین – پالائو ۲۰۱۲

نقاشی سیبولا بانوی پیشگو ایرانی اثر میکل آنژ و ذکر کلمه پرشین – شماره راهنما PW201201