نقاشی‌های ایرانی – جمهوری عربی یمن ۱۹۷۱

سری تمبر شش قطعه‌ای چاپ “یمن، جمهوری عربی” با موضوع نقاشی‌های ایرانی به شماره کاتالوگ YEA197101

پاک کردن
هنر ایرانی
نقاشی‌های ایرانی – جمهوری عربی یمن ۱۹۷۱
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟