نتایج جام‌جهانی فوتبال – پاراگوئه ۱۹۷۸

سونیرشیت مرتبط با ایران چاپ پاداگوئه با موضوع جام‌جهانی فوتبال ۱۹۷۸ آرژانتین و ذکر نام ایران با شماره کاتالوگ PY197802

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟