مینیاتور کمال‌الدین بهزاد – ازبکستان ۱۹۹۸

مینیاتوری از کمال‌الدین بهزاد – شماره راهنما UZ199801

کمال‌الدین بهزاد
مینیاتور کمال‌الدین بهزاد – ازبکستان ۱۹۹۸
نیاز به راهنمایی دارید؟