میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر میرزا فتحعلی آخوندزاده به شماره کاتالوگ SU196201

پاک کردن
میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟