معبدهای آسیا – ویتنام ۱۹۹۷

سری تمبر پنج قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ ویتنام با تصویر و ذکر نام بنای تاریخی پرسپولیس با شماره کاتالوگ VN199701

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟