اولین دوره مسابقات سالانه شطرنج آزاد – جزایر ویرجین ۱۹۸۸

ذکر کلمه Persia – شماره راهنما VG198801

نیاز به راهنمایی دارید؟