محمد فضولی – شوروی 1958

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر محمد فضولی به شماره کاتالوگ SU195802

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟