قرن بیستم – گرنادا ۱۹۹۹

مینی‌شیت مرتبط با ایران چاپ گرنادا با ذکر نام سلمان رشدی مرتد و حکم امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد او با شماره کاتالوگ GD199901

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟