فجایع نفتی – سائوتومه و پرنسیپ ۲۰۱۰

سونیرشیت مرتبط با ایران چاپ سائوتومه و پرنسیپ که فاجعه میدان نفتی نوروز را به تصویر کشیده با شماره کاتالوگ ST201001

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟