عمر خیام – دوبی ۱۹۶۷

سری تمبر شش قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ دوبی با تصویر خیام با شماره کاتالوگ AED196701

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟