علی‌شیر نوایی – شوروی 1968

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر علی‌شیر نوایی به شماره کاتالوگ SU196801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟