پانصدمین زادروز علی‌شیر نوایی – شوروی ۱۹۴۲

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر علی‌شیر نوایی با شماره کاتالوگ SU194201

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟