صلیب سرخ – موناکو 1963

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ موناکو با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به شماره کاتالوگ MC196301

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟