صلیب سرخ – آلمان شرقی ۱۹۶۹

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ آلمان شرقی با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به شماره کاتالوگ DDR196901

پاک کردن
صلیب سرخ
صلیب سرخ – آلمان شرقی ۱۹۶۹
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟