صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۸

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما MK197801

صلیب سرخ
صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۸
نیاز به راهنمایی دارید؟