صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۸

۱۰۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ یوگسلاوی با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ MK197801

صاف
صلیب سرخ
صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۸