صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۳

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما MK197301

صلیب سرخ
صلیب سرخ – یوگسلاوی ۱۹۷۳
نیاز به راهنمایی دارید؟