صلیب سرخ [سورشارژ] – کره شمالی ۱۹۸۱

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، دارای سورشارژ برندگان نوبل – شماره راهنما KRN198101O

نیاز به راهنمایی دارید؟