صلیب سرخ [سورشارژ بدون دندانه] – کره شمالی ۱۹۸۱

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، دارای سورشارژ برندگان نوبل – شماره راهنما KRN198101IO