صلیب سرخ – دانمارک ۱۹۶۶

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ دانمارک با تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با شماره کاتالوگ DK196601

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟