شهر نمایشگاهی لایپزیگ – آلمان شرقی ۱۹۵۸

سری تمبر دو قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ آلمان شرقی با تصویر کت پوست گوسفند قره‌قل (Persian lamb) بر تن یک زن به شماره کاتالوگ DDR195801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟