شهر نمایشگاهی لایپزیگ – آلمان شرقی ۱۹۵۸

کت پوست گوسفند قره‌قل (Persian lamb) بر تن یک زن – واترمارک DDR and Cross blossoms – شماره راهنما DDR195801

نیاز به راهنمایی دارید؟