شطرنج – گینه ۲۰۱۲

سری دو مینی‌شیت مرتبط با ایران چاپ گینه با ذکر کلمه Perse و تصویر شطرنج نیشابوری با شماره کاتالوگ GN201201

Open chat