سکه‌های باستانی [بدون دندانه] – تاجیکستان 2010

سکه‌های ساسانی و کوشانی – شماره راهنما TJ201002I

نیاز به راهنمایی دارید؟