سکه‌های باستانی – تاجیکستان 2010

سکه‌های ساسانی و کوشانی – شماره راهنما TJ201002

نیاز به راهنمایی دارید؟