سعدی – شوروی 1959

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر سعدی به شماره کاتالوگ SU195901

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟