مشاهده ستاره دنباله‌دار هالی [سورشارژ] – دومینیکا ۱۹۸۶

خواجه نصیرالدین طوسی، همراه با سورشارژ – شماره راهنما DM198601O