سال گفتگوی تمدن‌ها – گینه استوایی 2003

سال گفتگوی تمدن‌ها، بر روی تمبر سال 2001 درج شده و کاغذ آن Phosphorescent می باشد – شماره راهنما GQ200301

نیاز به راهنمایی دارید؟